Zwroty i Reklamacje ...

Gwarancja, reklamacje

 • Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271., art.2, pkt 1).Nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu. Zgodnie z ustawą, produkt musi dotrzeć do nas w stanie niezmienionym.
 • W przypadku towarów wadliwych lub uszkodzonych fabrycznie, Sprzedający gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad.
 • Wymiana produktów erotycznych bez oryginalnego opakowania nie jest możliwa.
 • Realizacja Gwarancji jest możliwa dla wszystkich produktów za wyjątkiem próbek.
 • Odsetki zgromadzone na rachunku Sprzedającego zostaną zatrzymane przez Sprzedającego. W żadnym wypadku Kupujący nie będzie dochodził roszczeń lub domagał się otrzymania od Sprzedającego jakichkolwiek wynagrodzeń, odszkodowań, rekompensat i innych kosztów dodatkowych finansowych, bądź materialnych, poza jednorazowym zwrotem kwoty wpłaconej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego, w ramach pierwszego zamówienia, za jaką Kupujący nabył towar w serwisie Feromony.pl.
 • Warunkiem realizacji Gwarancji przez Sprzedającego jest wypełnienie formularza zwrotu produktu i odesłanie zakupionego towaru na adres korespondencyjny Sprzedającego, zamieszczając w paczce zwrotnej oryginalny produkt, wraz z opakowaniem oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura).
 • Zwrot pieniężny następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu paczki.
 • Zwroty pieniężne wykonywane są na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 • Gwarancja przysługuje klientom detalicznym, którzy dokonali zakupu za pośrednictwem formularza na stronie Feromony.pl. Nie dotyczy ona odbiorców hurtowych.
 Stosowanie, odpowiedzialność
 • Sprzedający zapewnia pomoc w użytkowaniu produktu po jego zakupie poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz odpowiadanie na pytania przesłane do Sprzedającego. Kupujący ma prawo do kontaktowania sie ze Sprzedającym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem produktu.
 • Zaleca się, aby Kupujący przed użyciem produktu zapoznał się z treścią ulotki dołączonej przez producenta do opakowania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktował się ze Sprzedającym.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, udostępnienie ich osobom trzecim, osobom do tego nieuprawnionym, za szkody poniesione przez jakiekolwiek osoby z powodu stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, stosowanie produktów niezgodnie z dołączoną instrukcją oraz nieodpowiedzialne użytkowanie oferowanego produktu.
 • W przypadku wystąpienia objawów alergicznych na którykolwiek ze składników zakupionego produktu, zaleca się zaprzestanie jego stosowania i odesłanie go na adres Sprzedającego, wraz z dowodem zakupu.